نوشته‌ها

قبای چهار فصل فاستونی

قبای چهار فصل فاستونی

قبای چهار فصل فاستونی ، در ۸ رنگ مختلف ، دوخت شخصی دوزی ، قیمت ۱۷۵ هزار تومان ؛ تولید غدیر تهران

نعلین طبی چرم

نعلین طبی چرم نعلین طبی چرم اصل گاوی ، در ۳ رنگ مشکی ، قهوه ای ، قهوه ای سوخته ، قیمت۱۳۵هزار تومان ، تولید غدیر تهران

لباده فاستونی

لباده فاستونی

 رنگ سرمه ای ، با لایه خارجی لب نارنجی ، دوخت شخصی دوزی ، قیمت ۲۵۰ هزار تومان تا ۴۰۰هزار تومان ، تولید غدیر تهران

نعلین چرم

نعلین چرم

نعلین چرم طبی گاوی اصل ، رنگ مشکی  ، قیمت ۱۳۰ هزار تومان ، تولید غدیر تهران

لباده فاستونی

لباده فاستونی

 رنگ نوک مدادی ، با لایه خارجی لب نارنجی ، دوخت شخصی دوزی ، ۳۵۰ هزارتومان ، تولید غدیر تهران

لباده فاستونی

لباده فاستونی

لباده فاستونی رنگ شتری ، دوخت شخصی دوزی ، با لایه خارجی لب نارنجی ، قیمت ۳۵۰ هزار تومان ، تولید غدیر تهران

نعلین طبی چرم

نعلین طبی چرم

نعلین طبی چرم گاوی اصل ، قیمت ۱۰۰هزار تومان ، در ۳ رنگ مشکی قهوه ای روشن و تیره ، تولید غدیر تهران

قبا فتوس

قبا فتوس

دوخت شخصی دوزی در ۱۰ رنگ مختلف قیمت ۱۲۰ هزار تومان تولید غدیر تهران

عبای فاستونی

عبای فاستونی

در سه رنگ مشکی ، قهوه ای ، شتری  قیمت ۱۵۰هزار تومان  تولید غدیر تهران

عبای توری

عبای توری

در۲۰ رنگ متنوع و زیبا ،قیمت ۱۳۰ و ۱۶۰ هزار تومان ، تولید غدیر تهران