لباده فاستونی

لباده فاستونی

 رنگ سرمه ای ، با لایه خارجی لب نارنجی ، دوخت شخصی دوزی ، قیمت ۲۵۰ هزار تومان تا ۴۰۰هزار تومان ، تولید غدیر تهران

لباده فاستونی

لباده فاستونی

 رنگ نوک مدادی ، با لایه خارجی لب نارنجی ، دوخت شخصی دوزی ، ۳۵۰ هزارتومان ، تولید غدیر تهران

لباده فاستونی

لباده فاستونی

لباده فاستونی رنگ شتری ، دوخت شخصی دوزی ، با لایه خارجی لب نارنجی ، قیمت ۳۵۰ هزار تومان ، تولید غدیر تهران